Møter og aktiviteter

Nytt styre konstitueres hvert år på årsmøte som vanligvis avholdes i januar. For å kvalifisere seg som styremedlem må man være medlem av partiet og bo i bydelen. Nominasjonskomiteen forelegger forslag til nytt styre til årsmøtet, hvor alle medlemmer som tilhører bydelen har stemmerett. Dersom du ønsker å bli styremedlem tar du kontakt med styreleder på epost sagene@mdg.no

 

2024:
31 januar: Årsmøte

Referater

2023:
21 januar: Årsmøte, Sakspapirer
23 mars: Nominasjonmsmøte. Innstilling

2022:
9 februar årsmøte: referat og saksdokumenter
1 september: ekstraordinært årsmøte

2021: Årsmøte 21 januar
2020:Årsmøte 9 januar
2019: Årsmøte 24. januar Protokoll,  Årsmelding for 2018Regnskap  2018,  Budsjett_2019
2018: Årsmøte 23. januar: Protokoll Årsmøte Sagene MDG 2018, Åsmelding SageneMDG 2017, Regnskap og budsjett 2017
2017: Årsmøte 24 januar:  ProtokollÅrsmelding  2016, regnskap 2016 og budsjett 2017
2016: Årsmøte 20 januar:  referat og årsmelding
2015: Årsmøte 22 januar 2015  referat og  årsrapport for 2014
2014: Referat Årsmøte i Sagene MDG 22 januar 2014
2013: Referat styremøte 19.12.2013
2012: Årsmøte