Årsmøte 2024

Vellkommen til årsmøtet til Sagene MDG ons 31 januar kl 18.00 på klubbhuset til Sagene IF på Voldsløkka (i Festsalen). Vi serverer pizza og noe leskende.

På årsmøte vil det bli valgt nytt styre, vi blir bedre kjent med nye og gamle medlemmer og  girer oss opp til  spennende og viktige aktiviteter og politisk arbeid i 2024. Vi starter med møtet med:

Innledning av vår stortingsrepresentant Lan Marie Berg!

Sak 1: Konstituering

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Godkjenning av forretningsorden/møteregler
 6. Valg av protokollunderskrivere

Sak 2: Årsmeldinger

 1. Fra Styret
 2. Fra BU gruppa

Sak 3: Økonomi

 1. Regnskap 2023
 2. Budsjettforslag 2024

Sak 4: Valg

 1. Valg av lokallagsstyret
 2. Valg av nominasjonskomite

Sak 5: Innkomne saker

 1. Informasjon og diskusjon om nominasjonsarbeidet, Stortingslista 2026
 2. Evt andre saker