Sagene MDG sitt styre

På årsmøte i januar 2024 ble det valgt nytt styre for Sagene MDG.

 

 

Leder: Ane Halsebakke Hoff
Ane er 26 år, og fra Ålesund i Møre og Romsdal. Hun har bodd i Oslo siden august 2022, og i Sagene siden desember samme år. Ane har en bachelor i International Relations fra University of Leeds, og en master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra Høyskolen i Molde. Fra oktober 2020 til januar 2022 var hun fylkesleder Grønn Ungdom Møre og Romsdal og satt i GU sitt landsstyre. Ane jobber som konsulent innen IT og digitalisering

Nestleder: Hilde Herrebrøden
Hilde er 55 år, har vært aktiv bydelspolitiker på Sagene siden 2015, først som vara i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, og siden 2019 som nestleder i samme komité. Hun er utdannet arealplanlegger, arkitekt og agronom, og brenner for et bedre levemiljø for fremtidige generasjoner.

Økonomiansvarlig: Wenche Margrethe Aas 
Wenche er 55 år, har vært medlem i MDG siden 2011 og kjenner partiet godt. Hun sitter i nominasjonskomiteen for Oslo MDG, og hun har sittet i forberedende valgkomité nasjonalt. Hun har sittet i styret på Sagene siden 2012, og har de siste årene holdt vervet som økonomiansvarlig. I 2019 ble hun valg inn i bydelsutvalget på Sagene hvor hun nå etter sist valg er 1 vara. Til daglig jobber hun som seniorforsker på NILU

Styremedlemmer:

Aleksander Burkow
Aleksander er 32 år, opprinnelig fra Tromsø, og er nå bosatt på Sagene like ved Aleksander Kiellands plass. Han er utdannet sivilingeniør og jobber som programvareutvikler i et bildelingsselskap, og er opptatt av tilrettelegging for syklister og andre myke trafikanter, byutvikling, og samferdsel. Aleksander ble med i MDG etter at «kode rød» for menneskeheten ble varslet stortingsvalgkampen 2021, og har sittet ett år i styret til Sagene MDG.

Marie Anisdahl 
Marie Anisdahl er 56 år og nyinnflyttet til Sagene etter over 20 år i Nordre Aker. Hun er utdannet filmfotograf og jobber nå som lysdesigner i eget firma. Marie har en livslang interesse for alt som gror, og meldte seg inn i partiet i begynnelsen av 2023 med ønske om å bidra til et grønnere Oslo. Siden hun ble medlem, har hun aktivt deltatt på partiets arrangementer og i valgkampen. Hun har også sittet i styret i Nordre Aker MDG og ble valgt til 1. vara i bydelsutvalget i Nordre Aker, noe hun måtte takke nei til da hun flyttet til Sagene

Varamedlemmer:

Thor Mikkel Nordahl
Thor Mikkel er 33 år, og opprinnelig fra Lillehammer. Han er utdannet sivilingeniør, og jobber som ITkonsulent, i tillegg til å drive privatundervisning i fysikk og matematikk på si. Thor Mikkel har tidligere vært aktiv i Grünerløkka MDG, hvor han har vært nestleder og valgkampansvarlig. Thor Mikkel var styreleder for Sagene MDG i 2023.

Mattis Asp
Mattis er 32 år og er utdannet i elektronikkfag ved NTNU i Trondheim. Nå jobber han med å utvikle teknologi for bruk ved sykehus. Mattis kommer fra Nesodden og flyttet til Sagene bydel i 2020. Han har alltid vært politisk engasjert og meldte seg inn i MDG for et års tid siden. Mattis er opptatt av at klimapolitikken må ha et helhetlig perspektiv, også innen felt som barnehagepolitikk, eldreomsorg og helsetjenester. Mattis ivrer for å drive fram politiske verksteder hvor god lokalpolitikk kan diskuteres og utformes.