Lokalpolitikk

Miljøpartiet De Grønne Sagene fikk 14.7% av stemmene på valget til bydelsutvalg i 2015, og vi er tredje største parti i bydel Sagene med to representanter i Bydelsutvalget, og 5 vararepresentanter. Vi har inngått samarbeid med Arbeiderpartiet, SV og Rødt, og fått på plass en miljøavtale som vil befeste og forsterke Sagene som en foregangsbydel for gode klima- og nærmiljøtiltak.

De Grønne brenner for mer lokaldemokrati og åpne, politiske prosesser. Har du en lokal sak eller andre tanker du mener vi bør vite om? Vi hører gjerne fra deg!

Vi  vil jobbe  for god klima- og miljøpolitikk i bydelen og samtidig legge tilrette for folkelig engasjement, og gjøre det enkelt for beboerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vår visjon er et levende Sagene hvor det trygt og godt å leve, hvor syklende og gående dominerer bybildet, og hvor alle innbyggere uansett bosted har tilgang på gode byrom og grønt arealer i nærmiljøet.

Vi kommer i tillegg til å jobbe for at mest mulig av De Grønnes Osloprogram og at øvrige deler av vårt lokale program blir gjennomført.

Saksdokumentene til de politiske møter i Bydel Sagene finner man på deres hjemmesider . I forkant av møtene i  komiteene  og bydelsutvalget arrangerer Sagene MDG forberedene møter. Disse møtene er åpne for alle interesserte, og det er hyggelig om du tar turen for første gang! Ta kontakt for å få informasjon og innkalling.