Les om hvordan vi vil fortsette å styre bydelen og arbeide for en by med levende nabolag til det beste for mennesker, dyr og miljø. Miljøpartiet De Grønne handler lokalt i et globalt perspektiv.