Årsmøte i Sagene MDG 2012

Miljøpartiet De Grønne på Sagene vil avholde sitt årsmøte den 17. januar 2012 kl. 1900 i 2. etasje på Sagene lunsjbar i Maridalsveien 153.

Harald A. Nissen, bystyrerepresentant for De Grønne i Oslo, vil åpne møtet med en innledning med tittelen «Hvordan kan vi jobbe for grønn politikk lokalt?».  Det blir anledning til å stille spørsmål etter foredraget, og vi håper at vi kan få til en god diskusjon. Saksliste:

– Valg av møteleder og referent
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Årsmelding for 2011
– Budsjett (orientering)
– Orientering om modell for samarbeid mellom bydelslagene /v Oslo-styret
– Valg

Det skal velges et styre med 5 representanter og inntil tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Det skal velges en leder, kasserer og sekretær. I tillegg skal det velges en valgkomité bestående av tre medlemmer, og 1 delegat til landsmøtet i Bergen som finner sted den 13-15. april 2012.

Etter årsmøtet inviteres det til sosialt samvær på Sagene lunsjbar for de som ønsker det.