Gi innspill til lokalprogrammet!

Bli med og bestem politikken vi skal føre i bydelen de neste fire årene!

Vi går til valg for å fortsatt styre bydelen og gjøre Sagene enda bedre for mennesker og miljø. For å gjennomføre god politikk trenger vi et godt lokalprogram. Alle medlemmer inviteres til å kommentere utkastet som er utarbeidet av styret i Sagene MDG.

Utkast til lokalprogram Sagene 2019-2023 (versjon 10juni)

Den 20 juni vil vi ha et medlemsmøte for å bestemme programmet, og dette vil bli etterfulgt av sommerfest. Send inn endringsforslag til sagene@mdg.no innen 19 juni

Vi vil møtes på Sagene Samfunnshus (rom Trinserud) kl 17.30 for å jobbe med programmet.  Etter å ha vedtatt programmet blir det sommerfest (ca kl 19.00) for alle venner og bekjente av Sagene MDG. Det ingen krav til å være medlem for å delta på fest 🙂 Vi vil grille i Bjølsenparken hvor bydelen har to fellesgriller. Gå inn fra Kongsvingergata så finner du oss om du ikke er med på programarbeidet på Samfunnshuset først. Lokallaget vil by på tilbehør (salat, focaccia, ketchup/sennep og snacks). Ta med det du vil grille og drikke.


Til inspirasjon har vi bl.a brukt: