Fotocredit:

Lokalprogram og kandidater til BU

 

 

9. juli 2023

Sagene MDGs hovedstatsningsområder :

Grønne lunger og levende byrom

 • Sagene skal være tilgjengelig for alle
 • Vi må ha flere grønne møteplasser og ruste opp Sagenes byrom med bl.a flere sitteplasser, toaletter og drikkefontener.
 • Vårt mål er å skape trygge gater der det er lett for folk å ferdes hele året. 
 • Vi vil omdanne flere veier til gatetun og  snevre inn utsvevende veikryss.

Like muligheter for alle

 • Sagene MDG vil ha gode ordninger som sikrer god livskvalitet i alle livets faser. 
 • Vi vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som jobber med helseforebyggende og helsefremmende tiltak.
 • Det skal være trygt å vokse opp og bo på Sagene.
 • Vi vil styrke ungdomstiltakene og kjempe for bedre omsorg, bedre bomiljø og vedlikehold av bydelens kommunale boliger. 

Kultur og lokal verdiskaping

 • Sagene MDG vil støtte lokalt næringslivet og fremme det lokale kulturlivet
 • Det skal bli lettere å skape nye grønne og jobber innen bla. reparasjon og gjenbruk.
 • Vi vil skape bedre vilkår for kulturelle arrangementer der alle skal kunne delta
 • Ved å styrke støtteordningene til Grønne midler, sosialt entreprenørskap, kulturstipender og frivillige organisasjoner, vil flere få mulighet til å skape et myldrende kulturliv på Sagene

Lokalprogrammet vi går til valg på nå til høsten 2023 kan leses her
Alle kandidatene som stiller til valg presenteres her.