Våre representanter

MDG  gjorde et brakvalg i bydelsvalget i 2019 og doblet anntal BU representanter til 4 personer, inklusiv BU leder. Vi har  5 komitemedlemmer, og i to av komiteene har vi nestledervervet.

Ta kontakt med oss om saker du er opptatt av i bydelen!

 

Bydelsutvalget
BU Leder: Almaz Asfaha (almazasfaha1@gmail.com)

Wenche Aas (wenche.aas@gmail.com)
Bernhard Jensen (bernhardjensen@gmail.com)
Søgnen Tveit  (andrea.sognen.tveit@gmail.com)

Arbeidsutvalget
Leder: Almaz Asfaha

varamedlemmer:
1) Wenche Aas
2) Bernhard Jensen

Miljø, kultur og byutvikling
Nestleder: Hilde Herrebrøden (hil-mher@online.no)
Bernhard Jensen

Varamedlemmer
1) Morten Skjævelan
2) Jørund Hansen
3) Mari Berg Henie
4) Andrea Søgnen Tveit

Helse- og mestringskomiteen
Wenche Aas
Ernst Inge Espeland (ernst.espeland@gmail.com)

Varamedlemmer
1) Eilif Hallingstad Finnseth
2) Marie Anette Thoresen
3) Anders Skyrud Danielsen
4) Kjell Norvin

Oppvekst og velferd
Nestleder: Andrea Søgnen Tveit

Varamedlemmer
1) Ragnhild Gjelsvik
2) Pål André Grimstad
3) Grunde Haraldsson Wesenberg