Workshop om lokalprogrammet

Sagene MDG vil arrangere en workshop 15. april kl 17.30. for å diskutere og  jobbe gjennom  lokalprogrammet for lokalpolitikken på Sagene de neste årene.  Hvert kapittel og temaområde vil bli presentert for innledende diskusjon, og ett viktig mål er å fremmeheve enkelte saker i bydelen som bør trekkes frem som våre hovedsaker i valgkampen. Og  er det enkelte viktige saker som ikke er belyst i dagens program?  Alle medlemmer som ønsker å kommentere på utkastet slik det foreligger oppfordres til å delta på møtet som vil finne sted i lokalene til Bydelsadministrasjonen i Sandakerveien 33 kl 17.30.