Fotocredit: CC0 Public Domain

Vil ha sykkelhotell på Storo

Før jul foreslo vår representant i bydelsutvalget, Sirin Hellvin Stav, at det bør etableres sykkelhotell ved Storo T-banestasjon og andre kollektivknutepunkter i Sagene bydel. Nå følger kommunen opp.

27. mars 2017

For å styrke både sykkel og kollektivandelen er det viktig med sømløse overganger mellom sykkel og kollektiv. Utrygg parkering har også for mange vært et hinder for å investere i dyre sykler, som for eksempel elsykler og lastesykler. Vårt forslag i Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen ble støttet av alle de andre partiene, og nå melder Sagene avis at bydelen har fått positivt svar fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

 

- Sykkelparkering har lenge vært et litt forsømt tema i sykkelsatsingen. Det er viktig med trygg og sikker sykkelparkering av høy kvalitet, som beskytter mot vær, vind og vandalisme, spesielt ved større knutepunkt. Det er derfor gledelig at kommunen nå følger opp!

Sykkelprosjektet støtter ønsket om å etablere sykkelhoteller ved viktige knutepunkter, og vurderer at et sykkelhotell ved Storo T-bane vil ha stor nytte. Allerede i 2017 planlegger Oslo kommune å bygge Oslos første sykkelhotell på Oslo S. Etter dette planlegger kommunens å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år, og nå vil de ha tilbakemelding fra bydelen på aktuelle tomter eller bygningsmasse i direkte nærhet til Storo T-banestasjon.

Hva er et sykkelhotell?

  • Sykkelhoteller er omtalt i den nye Oslostandarden for sykkeltilrettelegging.
  • Skal være en trygg sykkelparkering av høy kvalitet med beskyttelse mot vær, vind og vandalisme.
  • Skal inneholde parkering for vanlige sykler, lastesykler og el-sykler samt servicestasjon.
  • Et vellykket sykkelhotell skal være enkel i bruk, bidra positivt til omgivelsene og være robust mot hærverk og graffiti

For Sagene MDG er det viktig å få til sikker og god sykkelparkering i bydelen. Hele forslaget som vi fremmet i bydel Sagenes miljø-, kultur- og byutviklingskomité lyder som følgende:

For å styrke både sykkel og kollektivandelen er det viktig med sømløse overganger mellom sykkel og kollektiv. Det største hinderet for å parkere sykkelen sin ved knutepunkt i dag er for mange den høye risikoen for at den kan bli stjålet eller ribber for deler. Sykkelhotell er et tryggere og sikrere parkeringstilbud enn vanlig sykkelparkering. Dette ivaretas ved at syklene står parkert bak låste dører, og gjerne med enkelt vedlikeholdsutstyr og lademuligheter for el-sykler tilgjengelig. En abonnementsordning, hvor brukerne må registrere seg, sikrer at man vet hvem som har tilgang til rommet og at man må ha adgangskort for å slippe inn. Overvåkningskamera øker ytterligere sikkerheten. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren jobbe for at det ved bygging av det nye Storokrysset og knutepunktutviklingen i området etableres et sykkelhotell i tilknytning til Storo Tbanestasjon. Dette ønsket bes formidles til byrådet og prosjekteier Statens vegvesen så snart 6 som mulig, for å sikre at det innarbeides i pågående planarbeid. Videre bes bydelsdirektøren være en pådriver for at man etablerer egnede sykkelhotell, eller annen form for sikker sykkelparkering, ved øvrige knutepunkt i bydelen; Sinsen T og Nydalen T.