Styrket grønn profil i bydelsbudsjettet for 2015

Portrett

Miljøpartiet De Grønne på Sagene har sammen med AP og SV inngått budsjettsamarbeid for 2015. Til tross for et stramt budsjett fikk De Grønne gjennomslag for mange av sine forslag i årets budsjettrunde. Siri Mittet, som representerer Sagene MDG i bydelsutvalget, er i det store og hele fornøyd med årets forhandlinger.

Grønt lys for miljø og livskvalitet på Sagene

– Vi er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for flere gode grønne tiltak i bydelen, sier Siri Mittet, partiets representant i bydelsutvalget.

Det er ingen hemmelighet at Sagene er kjent for å være en av de grønneste bydelene i Oslo. Dette kan ikke MDG ta æren for alene. Det er bred tverrpolitisk enighet i bydelen om at klima og miljø er viktig.

Enslig representant holder den grønne fanen høyt

– Som enslig representant fra MDG er en av mine fremste oppgaver å sørge for å holde konstant fokus på miljøperspektivet i alle saker. Med dette budsjettet er det grønne perspektivet ivaretatt også i 2015. Klima- og miljøutfordringene kommer ikke til å avta i styrke, ei heller utfordringene knyttet til samferdsel og trivsel i Oslo. Verden må simpelthen bli grønnere, og det raskt. Vi har ikke så altfor store midler å rutte med som bydelspolitikere, desto viktigere blir det å prioritere tiltak som demonstrerer at nye og smartere løsninger er mulig.

Spennende grønne tiltak

I løpet av budsjettmøtet besluttet bydelsutvalget å videreføre mange av de lovende grønne prosjektene som allerede er satt i gang. I tillegg ble det ryddet plass i budsjettet for noen nysatsinger med tydelig grønt tilsnitt.

– Grønn politikk handler ikke bare om å skjerme og bevare naturen, men også om å skape levende lokalsamfunn hvor det er godt for oss alle å leve. Mange av tiltakene som vi kaller grønne, rommer både miljø og livskvalitetsdimensjoner, forteller Mittet. Det går knapt an å være sur i en frukthage, sier Siri med et smil og  tenker på tiltaket ”juice til folket” som gir  folk i nærmiljøet rundt Åsenhagen på Torshov mulighet til å utnytte og glede seg over  lokal produsert frukt.

Tiltak som vi viderefører og bygger på fra foregående år inkluderer 400,000 til grønne midler, 300,000 til Miljøkonsulent i halv stilling og midler til bygging av flere fellesgriller  Av spennende nye tiltak er det også verdt å nevne dyrkingslag på Haarklous plass, ”sykling uten alder” på eldresentrene og vegetarmat på sommerkonserten.