Nytt styre i Sagene MDG 2014

MDG Sagene Torp22. januar 2014 ble det avholdt årsmøte i Sagene MDG på Soria Moria. Årsmøtet startet med en innledning av Camilla Skjerve-Nielssen, som er bydelsplanlegger i bydel Sagene. Hun snakket om bydelens demografi og utviklingen de siste ti og neste ti årene. Etter innledningen begynte den ordinære delen av årsmøtet. Les protokollen her Referat Årsmøte_Sagene MDG_22 januar 2014

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Sagene MDG ble vedtatt ved akklamasjon:

Øyvind Vea, leder (ny)
Tori Langaas, sekretær (ny)
Wenche Aas, kasserer (ny)
Siri Mittet, styremedlem og representant i bydelsutvalget (gjenvalg)
Anja Ronesen, styremedlem (ny)
Anders Ingvar Gire Dahl, styremedlem (ny)
Linda Kristine Mathisen, styremedlem (ny)
Sirin Stav, styremedlem (ny)
Lennart Lock, styremedlem (ny)

Nummererte varamedlemmer:
1. Eirik Swensen (gjenvalg, nytt verv)
2. Hans Rusten (ny)
3. Oda Bjærke (gjenvalg, nytt verv)
4. Åsmund Matzow (ny)
5. Tommy Ruud(ny)
6. Mildrid Engen(ny)

Styret er godt i gang med å planlegge aktiviteter frem mot valgåret 2015. Det legges opp til at medlemmer av lokallaget skal kunne bidra aktivt inn i det politiske arbeidet. I forbindelse med arbeidet med nytt program vil medlemmer og andre bli invitert inn til politisk workshop. Følg med i kalenderen på nettsiden for oversikt over arrangement i lokallaget.