Nominasjons- og programmøte

Sagene MDG avholder kombinert  nominasjons- og programmøte onsdag 18. mars 2015, på Sagene Samfunnshus klokka 1800.

I løpet av møte skal vi vedta endelig kandidatliste til bydelsvalget, og rekkefølgen på disse. Nominasjonskomiteen vil fortelle hvordan den har arbeidet, og MDGs toppkandidater i bydelen vil presentere sitt kandidatur.

I andre del av møtet skal vi vedta endelig lokalprogram for Sagene MDG.  Alle medlemmer av Sagene MDG har mulighet til å fremme stryknings, endrings- og tilleggsforforslag helt fram til fristen går ut 17. mars. Alle innkomne forslag vil innarbeides i høringsutkastet fortløpende, slik at dere kan ta stilling til eventuelle forslag som måtte komme.

Agenda, innstilling og program. Her finner dere også informasjon om hvordan dere går fram for å sende inn endringsforslag.

Det vil bli servert te, kaffe og litt enkel mat på møtet
Håper å se mange av dere der!