Miljøavtale og leder for Miljø, kultur og byutviklingskomitéen

Miljøpartiet De Grønne Sagene er fornøyd med å ha inngått en ambisiøs miljøavtale med Ap, SV og Rødt, og at våre BU-repesentanter Siri Mittet og Sirin Hellvin Stav blir henholdsvis medlem i arbeidsutvalget til bydelsutvalget og leder av miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen!

 

15. oktober 2015

Miljøpartiet De Grønne Sagene har etter konstruktive forhandlinger inngått en avtale om konstituering av bydelsutvalget, herunder fordeling av verv og posisjoner, med Arbeiderpartiet, SV og Rødt. I tillegg har vi fått på plass en miljøavtale som vil befeste og forsterke Sagene som en foregangsbydel for gode klima- og nærmiljøtiltak.

Vi gleder oss til å begynne jobben med å iverksette god klima- og miljøpolitikk i bydelen og samtidig legge tilrette for folkelig engasjement, og gjøre det enkelt for beboerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vår visjon er et levende Sagene hvor det trygt og godt å leve, hvor syklende og gående dominerer bybildet, og hvor alle innbyggere uansett bosted har tilgang på gode byrom og grønt arealer i nærmiljøet.

Vi kommer i tillegg til å jobbe for at mest mulig av De Grønnes Osloprogram og at øvrige deler av vårt lokale program blir gjennomført.

Våre representanter i bydelen i perioden 2015-2019 er:

Bydelsutvalget:
BU-medlem: Siri Mittet
BU-medlem: Sirin Hellvin Stav
1. vara: Anja Ronesen
2. vara: Steinar Mathisen
3. vara: Kristin Viko Rasmussen
4. vara: Wenche Aas
5. vara: Karen Frivik

Arbeidsutvalget:
Medlem: Siri Mittet

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen:
Leder: Sirin Hellvin Stav

Velferd-, oppvekst og familiekomitéen:
Komitémedem: Anja Ronesen

Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomitéen:
Komitémedlem: Steinar Mathisen

Helse- og mesteringskomitéen:
Komitémedlem: Lise Margrethe Nilsen