Fotocredit: Janina Lauritsen

Hils på vår nye lokallagsleder!

Etter årsmøtet for 2020 ble Eilif Hallingstad Finnseth (22) valgt som leder i styret for Sagene MDG. Eilif er født og oppvokst på Sortland, Nordland. Han har vært vara i kommunestyret der og aktiv i lokalpolitikk siden han var 16 år. Etter å ha gått to år på musikkfolkehøgskolen Viken flyttet han til Oslo og har studert samfunnsfag og nå musikk bachelor på NLA Høgskolen.

 

Eilif brenner for inkludering, felleskap og et grønnere samfunn med plass til alle. Det norske samfunnet er i en kritisk del av historien hvor flere store utfordringer må møtes. Klimakrisa, høyreekstremisme og økende økonomiske forskjeller er bare noen av de truslene samfunnet møter. Og lokallagsleder Eilif ønsker å bidra i MDG for å skape et samfunn som klarer seg gjennom disse historiske farene.

På Sagene ønsker Eilif å peke på trafikksituasjonen både ved Storo og ved Fernanda Nissen skolen som noe å forbedre. «Foreldre er bekymret for en utrygg vei-situasjon ved barna sine skoler. Vi trenger bedre merking av gangfelt, bedre belysning i gatene og passe på at biler kjører sakte nok».

 

«Sagene er en flott og grønn bydel. Kulturbydelen over alle bydeler. Et fint sted å vokse opp i. Jeg håper å jobbe tett på med BU hvor MDG har lederen og vise at med MDG i styringen vil Sagene få bedre løsninger, smartere veivalg og en grønnere politikk» – Eilif.

6. mars 2020