Grønt forlik på Sagene

Jan Christian Kielland, bydelsrepresentant for De Grønne på Sagene.

Miljøpartiet De Grønne i Bydel Sagene har inngått budsjettforlik for 2013 med Ap, SV, Rødt og Venstre. Budsjettet betyr et grønt gjennombrudd for bydelen som allerede nå i desember ble kåret til Oslos grønneste. MDGs folkevalgte i bydelen Siri Mittet og Jan Christian Kielland er begeistret over å ha fått gjennomslag for mye grønn politikk i budsjettet.

– Dette er et godt budsjett på mange måter. Bydelen gjennomfører et pilotprosjekt med skolefrokost, vi får gjentakelse av fjorårets sommerkonsert på Myraløkka og et spesialprosjekt med fallforebygging for eldre. Samtidig er vi selvfølgelig særlig fornøyd med noen grønne prosjekter. 50.000 kr til sportsutstyr som frivillighetssentralen kan låne ut til barn og unge er både et fattigdomstiltak og et miljøtiltak. 100.000 til fellesgrill i en eller flere av parkene vil forhåpentligvis både redusere bruken av engangsgriller og gjøre det mer sosialt å grille i parken, forteller de to.

Grønne tak er i vinden på Sagene. Etter en sak om muligheter ved dette, som ble lagt fram for Bydelsutvalget i høst, er oppslutningen bred i bydelen om at dette må prøves ut. Budsjettforliket sikrer midler til pilotprosjekter. Kielland utdyper:

– 600.000 til dette tiltaket gjør det mulig å etablere et intensivt grønt tak (takhage) på Sagene Samfunnshus samt å få til et annet grønt tak på et bygg i bydelen som er egnet for dette. For sistnevnte vil det beste være å få til et samarbeid med en byggeier som er interessert i et spleiselag. På tak som er under 30% helling, vil det nemlig ofte være mulig å legge et såkalt ekstensivt grønt tak – på godt norsk gress. Fordelene ved grønne tak er mange:

– Bedre luftkvalitet, oppsamling av vann motvirker oversvømmelser ved kraftig regnvær, taket kjøler ned bygget om sommeren og holder på varmen om vinteren. I tillegg gir tilgjengelige takhager slik som på Sagene Samfunnshus nye grøntområder i bydelen som har Norges høyeste befolkningstetthet.

Sagene er en bydel med stort frivillig engasjement, og dette har gitt ideen til enda et grønt tiltak i bydelen. MDGs nestleder i Kultur- og nærmiljøkomiteen Siri Mittet forteller:

– Bydelens egne virksomheter kan gjennomføre ulike miljøtiltak, og samtidig ønsker vi å utfordre hele befolkningen i bydelen til grønt engasjement. Derfor har vi satt av 600.000 kroner til midler som ulike aktører kan søke på. Her går vi bredt ut og inviterer aktører til å søke støtte til grønt opplysningsarbeid, kursvirksomhet, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, utskifting av oljefyrer og ladestasjoner for elbiler. I fordelingen av midlene vurderes prosjektenes lokale miljøeffekt, evne til å være nyskapende og fremtidsrettet, søkernes grad av egenfinansiering, samt i hvilken grad prosjektet er lokalt forankret og rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper. Utlysning av midlene vil skje så raskt som mulig, forteller Mittet.

For å adminstere de to sistenevnte tiltakene, er det også satt av midler til en deltidsstilling som miljøkonsulent. Alt i alt har Mittet og Kielland store forventninger til 2013: – Du kan trygt si at vi satser på å være Oslos grønneste bydel også neste år, avslutter de to.