De Grønne satser på miljø

Jan Christian Nielsen er MDGs representant i bydelsutvalget på Sagene.

Miljøpartiet De Grønne har inngått et bredt forlik med Venstre, SV, Rødt og Arbeiderpartiet om budsjettet for Sagene bydel. Saken ble omtalt i lokalavisen Ditt Oslo.

Jan Christian Nielsen, De Grønnes representant i bydelsutvalget, sier seg godt fornøyd med resultatet.

– Vi har styrket miljøprofilen til budsjettet, og fikk gjennomslag for støtte til etablering av et prøveprosjekt for kildesortering i Ilaparken.  I en bydel hvor de fleste kildesorterer i hjemmene, er det naturlig å legge til rette for dette også i byens parker. Vi har stor tro på at dette prosjektet vil gi positive erfaringer, sier Nielsen.

I tillegg inneholder budsjettet midler til å ruste opp parkene med økt belysning, noe som er viktig for tryggheten til folk på kveldstid.

Nielsen er også fornøyd med at samarbeidspartnerne har funnet plass til 250.000 kroner i økte midler til frivillige organisasjoner i et stramt budsjett.

– Frivillighet og lokalt engasjement er en kjernesak for oss i De Grønne, og noe vi har prioritert høyt i forhandlingene med de andre partiene, sier Nielsen.

Miljøpartiet De Grønne ble valgt inn i bydelsutvalget i september 2011, og dette er første gang MDG er med på et forpliktende budsjettsamarbeid i Oslo.

Nielsen understreker at det er viktig for MDG å være med på å ta ansvar for bydelens budsjett, selv om det kan innebære å gå med på upopulære kutt som følge av de trange økonomiske rammene.

– Vi opplever at vi har hatt et godt forhold til de andre partiene i behandlingen av budsjettet, og at vi får gjennomslag for våre hjertesaker. Vi ser fram til fire år med konstruktivt samarbeid for å gjøre Sagene til grønnere og bedre bydel å bo i, avslutter Nielsen.