Årsmøte og nytt styre valgt for 2015

styret_2015

Lokallaget avholdt sitt årsmøtet torsdag 22 januar 2015 på Sagene Samfunnshus.  Møtet ble innledet av  førstekandidaten på MDGs liste til bystyret i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg som snakket om grønn politikk i hovedstaden, referat fra møtet.  På årsmøtet ble årsmeldingen for lokallagets aktiviteter i 2014 fremlagt. Et nytt styre ble valgt, klare for innsats i et spennende valgår !