Årsmøte i Sagene MDG 2014

 

Innkalling til årsmøte i Sagene MDG

Tid: 22. januar 2014v kl. 18:00-20:00
Sted: Soria Moria, Vogts gate 64, møterom i 2. etasje.

Vi starter møtet med en innledning av Camilla Skjerve-Nielssen, som er bydelsplanlegger i bydel Sagene. Hun vil snakke om bydelens demografi og utviklingen de siste ti og neste ti årene. Foruten at det er fint å vite mer om bydelen vi bor i, er dette nyttig bakgrunnsinformasjon å ha med seg etter hvert som vi skal utvikle De Grønnes bydelspolitikk på Sagene.

Etter innledningen begynner den ordinære delen av årsmøtet.

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent og 2 protokollunderskrivere
  • Årsmelding 2013
  • Innkomne saker/eventuelt
  • Valg
  • Styre
  • Valgkommite
  • Programkomite
  • Delegater til Landsmøtet

Spørsmål om valg og styreverv kan stilles til leder i valgkomiteen Lars Gaupset: larsgaupset@gmail.com. Årsmøtet kan ikke velge delegater til Landsmøtet, men innstiller delegater som velges på fylkesårsmøtet. Det foreslås at årsmøtet innstiller tre delegater og varaer til disse i nummerert rekkefølge. Landsmøtet skal i år være i Akershus i april.

Vi minner om at man må ha betalt medlemskontingent for 2013 og for 2014 for å ha stemmerett på årsmøtet.

Det blir anledning for de som ønsker det å kjøpe mat og drikke til møtet fra kafeen i etasjen under.
Etter møtet går vi et sted i nærheten for sosialt samvær.

Ta gjerne med deg andre som er interessert i å bli bedre kjent med lokallaget!

Vel møtt!

Hilsen styret i Sagene MDG