Hei kjære medlemmer i Sagene lokallag!

Miljøpartiet De Grønne er i gang med å utarbeide et nytt
prinsipp-program som skal vedtas på landsmøtet i april 2013, og det
foreligger nå et 2. utkast. Komitéen som arbeider med programmet
ønsker innspill fra medlemmene og fra lokallag. Et prinsipp-program
skal si noe om hvilke grunnleggende prinsipper og verdier MDG bygger
sin politikk på, og er mer langsiktig enn et arbeidsprogram som sier
noe om hvilken politikk vi ønsker å gjennomføre i neste
stortingsperiode (2013-2017). 1. utkastet til nytt arbeidsprogram vil
bli lagt fram senere i høst, den 15. oktober.

MDG Sagene inviterer til hyggelig sosialt samvær og politisk diskusjon
av nytt prinsipp-program på kaféen på Sagene Samfunnshus torsdag 6.
september kl 1900. Sentralstyremedlem Knut F. Qvigstad, som også
sitter i komitéen, vil innlede etterfulgt av spørsmål og diskusjon.

Vi håper du har mulighet til å komme!

Lokallaget på Sagene vil arrangere flere møter utover høsten, dette
vil det bli sendt ut mer informasjon om senere.

Med vennlig hilsen styret i Sagene MDG