Wenche Aas

6. kandidat, f. 1969

- Jeg er utdannet med doktorgrad i kjemi og har i mange år jobbet som forsker på langtransporterte luftforurensninger på NILU, Norsk Institutt for luftforskning. En økende frustrasjon over politisk handlingslammelse hva angår vår tids største utfordring, klima og mer rettferdig fordeling av jordas begrensede ressurser, er den viktigste grunnen til at jeg startet å engasjere meg i MDG. For å kunne ha en global utvikling i ønsket retning er det også nødvendig med bred deltagelse på grasrotnivå og bygge bærekraftige samfunn på lokalplan. Et grønt Sagene hvor innbyggerne trives og aktivt ønsker å delta i lokalmiljøet har en stor verdi i seg selv, og det vil gi store positive ringvirkninger. Jeg har bodd på Sagene i mer enn 10 år og er utrolig glad i mangfoldet og mulighetene i bydelen, men jeg ønsker meg mer aktivitet og menneskevennlig byrom med flere naturlige møteplasser.