Steinar Mathisen

3.kandidat, forhåndskumulert, f. 1952

Jeg er sekstito, gift med min Christine, har tre barn og to katter. Er opprinnelig fra Fredrikstad, men har bodd på Sagene og Bjølsen siden 2001. Føler meg som ekte Bjølsen- og Sagenegutt selv om jeg har røtter og hytte i fødebyen.

Jeg er utdannet til litt av hvert. Først til agronom, men jeg strøk i pløying og er litt for urban til å bli bonde. Så ble det natur og miljøvern på høyskolen i Telemark. Etter noen år med geologiske undersøkelser, konverterte jeg til anestesisykepleier. I 27 år har jeg bedøvet folk og reddet liv på akutten . Jeg har også tatt lederutdannelse og vært avdelingsleder i den perioden. I 1987 ble jeg for første gang valgt inn i Fredrikstad bystyre for Bymiljølista (Bym) . En lokal liste med en politikk ganske lik MDG. Jeg fungerte som leder av lista i mange år og jeg var frikjøpt politiker en dag i uka. Jeg har representerte Bym i plan og miljøutvalget, i Frevarstyret, som er byens avfallsbedrift og bystyret. Mitt engasjement brenner fortsatt og jeg har mye ugjort.

Jeg er optimist og har erfart at demokratiet virker. Og vi har gode erfaringer med å samarbeide både til høyre og venstre. Mine hjertesaker er byplanlegging. Sagene bør få en pause i boligbyggingen. Det bygges for tett mot Akerselva, trafikkproblemene øker. Vi trener flere boliger og de bør bygges på Tåsen og Vestkanten hvor det er et stort potensiale til fortetning. Jeg er også opptatt av en ny barneskole ved Voldsløkka. Vi sier nei til høye boligblokker på en tomt som er ypperlig til skole. Jeg er også opptatt av barnefattigdommen i bydelen. For mange barn holdes utenfor pga av foreldrenes dårlige økonomi. En bedre fordeling av rikdommene er nødvendig.