Sirin Hellvin Stav

4.kandidat, forhåndskumulert, f. 1988

- Jeg vil jobbe for levende, gode og grønne byrom med mer plass til mennesker i alle aldre, syklister, dyreliv, kulturliv og lokalt næringsliv.

Sirin Hellvin Stav (f. 1988) studerer master i by- og regionalplanlegging ved NMBU, og sitter i styret i Sagene og Oslo MDG. Hun har vokst opp på Kjelsås og bor på Torshov.

Sirin vil jobbe for grønnere lokalsamfunn og økt livskvalitet, blant annet ved å gjøre det lett å ta miljøvennlige valg i hverdagen og tilrettelegge for grønn mobilitet. For å oppnå dette mener hun det er helt nødvendig å snu transport-hierarkiet og ta gatene tilbake.

Jeg vil jobbe for gode, grønne byrom med mer plass og tilrettelegging for mennesker i alle aldre, syklister, dyreliv, kulturliv og lokalt næringsliv. Multimodal mobilitet i byer er mer bærekraftig og fungerer bedre for alle trafikantgrupper, inkludert bilistene. Dette sikrer bedre fremkommelighet for langt flere, tryggere samferdsel og triveligere og mer levende nabolag. Tette lokalmiljø med grønne lunger er veien til en sunnere og mer menneskevennlig storby. Grønne lokalsamfunn er veien til både økt livskvalitet og global bærekraft.