Siri Mittet

1.kandidat, forhåndskumulert, f. 1973

Siri er født og oppvokst i Ålesund, men har tilbragt mye av sitt voksne liv i U.S.A og i England som student og i jobb. De siste 7 årene har hun bodd i bydel Sagene og flyttet i 2013 inn i Søndre Åsen borettslag på Torshov. Hun har mastergrad i Folkehelse (Community Health Education) og i Miljø og Bærekraftig Utvikling. De siste årene har Siri vært sterkt engasjert i lokalmiljøinitiativet Omstilling Sagene og i fjor startet hun opp den grønne bedriften Gruten AS som oppsirkulerer kaffegrut fra byens kaffebarer til nye spennende produkter.

Siri har vært bydelspolitiker siden 2011, med nestlederverv i Kultur og Nærmiljøkomiteen og med fast plass i Bydelsutvalget siden høsten 2013. Siri har stor tro på det grønne engasjementet, og vil støtte opp under tiltaket Grønne Midler som gir bydelens befolkning, organisasjoner og bedrifter muligheten til å være med å skape et enda mer miljøvennlig lokalsamfunn. Hun vil jobbe videre for en raus og inkluderende bydel og for flere gode møteplasser hvor folk kan treffes på tvers av livssituasjon og bakgrunn. Siri er opptatt av å beholde de grønne lungene i bydelen og utvikle nytt grønt areal blant annet ved å ta i bruk tak og vegger. Hun ønsker å jobbe for enda mer dyrkingsrelatert aktivitet i parker og offentlig byrom, og være en støttespiller for en tryggere bydel for syklister og gående.