Anja Ronesen

2.kandidat, forhåndskumulert, f. 1974

Anja Ronesen (f. 1974) har utdannelse innen økonomi og markedsføring, og jobber som konsulent i et reklamebyrå.

Anja er fra Oslo og har bodd i Sagene bydel i 10 år. Hun er engasjert i lokalmiljøet gjennom idrettslag og skole og er særlig opptatt av hva vi kan gjøre lokalt, både som politikere og privatpersoner, for å bidra til et godt nærmiljø og oppvekstmiljø. Videre vil hun bidra til at det skal bli enklere for alle å ta gode valg i det daglige, med tanke både på egen livskvalitet og lokalmiljøet, og bidra til en bevisstgjøring om de valgene vi sammen må gjøre for det grønne skiftet og vår felles framtid.

Anja har siden 2014 vært 1. vara for partiet i Kultur- og Nærmiljøkomiteen i bydelen, og jobber sammen med Siri Mittet med sakene som er til behandling og våre forslag til komiteen og Bydelsutvalget.