Våre representanter i bydelen i perioden 2015-2019

 

Bydelsutvalget:
BU-medlem: Siri Mittet
BU-medlem: Sirin Hellvin Stav
1. vara: Anja Ronesen
2. vara: Steinar Mathisen
3. vara: Kristin Viko Rasmussen
4. vara: Wenche Aas
5. vara: Karen Frivik

Arbeidsutvalget:
Medlem: Siri Mittet

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen:
Leder: Sirin Hellvin Stav

Velferd-, oppvekst og familiekomitéen:
Komitémedem: Anja Ronesen

Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomitéen:
Komitémedlem: Steinar Mathisen

Helse- og mesteringskomitéen:
Komitémedlem: Lise Margrethe Nilsen