Medlemsmøte om nominasjon og partiprogram

Nominasjonskomitéen har presentert sin innstilling til en unummerert liste på 25 navn: http://oslo.mdg.no/horingsinnstilling/ . Disse kandidatene har blitt valgt på bakgrunn av anbefalinger og intervjuer. Innen høringsfristen 28. september ønsker komitéen innspill fra blant andre lokallagene på navnene på listen, og konkret forslag til prioritering av de øverste fem plassene. Vi debatterer kandidatene og har som mål å komme opp med en nummerert topp fem i løpet av møtet. Benytt sjansen til å møte opp og si din mening!

Vi kommer også til å snakke litt om partiprogrammet for 2017-2021 og prosessen som er i gang, se mer her https://www.mdg.no/program . Vi kan også ta opp spesielle temaer av interesse dersom vi får tid til det. Meld gjerne inn til oss om det er konkrete deler av programforslaget du gjerne vil snakke om.

Møtet er på Sagene lunsjbar, 2 etage

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/163656937411572/